Kategoriarkiv: Uncategorized

Athenvännernas pris 2023

Athenvännernas Stora pris för 2023 går till föreningen Grekisk 
Konstmusik i Sverige
, som under flera år med berömvärd idealism, stor 
hängivenhet och gott humör effektivt verkat för att öka kännedomen och 
spridningen av den betydelsefulla grekiska konstmusiken, litteraturen 
och konsten i övrigt.

Priset delades ut vid Athenvännernas årsmöte på Medelhavsmuseum, 
fredagen den 29 september och togs emot av mezzosopranen Katerina 
Roussou, föreningens ordförande.

Athenvännernas stora pris utgörs av en medalj med föreningens uggla och 
utdelas enligt stadgarna till den som gjort ”en berömlig insats genom 
att i Sverige öka förståelsen för den grekiska kulturen och dess 
betydelse för vår västerländska odling eller genom att främja 
kulturutbytet mellan Sverige och det nutida Grekland”. Priset utdelades 
första gången 1982 och då till Sture Linnér. Bland andra pristagare 
märks t.ex. Theodor Kallifatides, Göran Schildt, Ingvar Björkeson och 
Peter Curman

Pressmeddelande

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänners Mundebostipendiater har utsetts

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner har beslutat tilldela Julia DrakopoulosSusanna Carlsten och Óskar Bikkie Samson Gudmundsson dess så kallade Mundebostipendier för år 2023. Stipendierna kan sökas av forskare, författare, konstnärer och kulturarbetare knutna till Sverige eller svenska institutioner, och består av 25 000 kronor vardera. Stipendierna ska
användas till tvärvetenskapliga projekt med greklandsrelaterade temata inom ramen för
Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning.

Julia Drakopoulos är leg. psykolog och studerar nygrekiska. Hon arbetar på en bok som
introducerar den grekiske författaren, poeten och psykoanalytikern Andreas Embirikos och dennes författarskap.
Susanna Carlsten är föremålsantikvarie och skriver om den gotländska konstnärsvillan
”Muramaris”, med teoretiska utgångspunkter som rör sig kring värdeteori,
restaureringsideologi, historiebruk och materialitet. 
Óskar Bikkie Samson Gudmundson studerar dramatiskt skrivande och utforskar i sitt
examensprojekt begreppen exil, migration och nationell identitet i vår tid, med Euripides Medea som historisk huvudreferens.

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänners Mundebostipendier instiftades till minne av
föreningens tidigare ordförande Ingemar Mundebo och delas nu ut för andra gången.
Stipendierna möjliggör för de tre stipendiaterna att gemensamt skapa en bred tvärvetenskaplig forsknings- och verksamhetsmiljö genom att vistas samtidigt vid Svenska institutet i Athen
under minst en månad hösten 2023.

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänners forskningsstipendiat har utsetts

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner har beslutat tilldela Joacim Seger, doktorand i
Antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet föreningens forskningsstipendium för år 2023. Stipendiet, som kan sökas av masterstudenter eller doktorander, utgörs av 20 000 kronor och ska användas till vetenskapligt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning.

Joacim Segers forskningsprojekt behandlar så kallade sköldbyster (imago clipeata), en
porträttform vanlig under romersk och tidigkristen tid i såväl Rom som Grekland. Stipendiet ska användas till materialinsamling och analys av detta bildspråk på Delos och i Eleusis, Korinth och Athen. Bland annat undersöker Seger hur sköldbysterna har använts för att forma, förmedla och manipulera ett kollektivt och kulturellt minne i det offentliga och privata rummet i den
grekisk-romerska världen.

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner bildades 1976 för att stödja Svenska institutet i Athen och för att främja kontakterna mellan Grekland och Sverige. H.M. Konungen är
Föreningens Höge Beskyddare.

Kontakt: Lars Nordgren (lars.nordgren@su.se)

Möten: Tradition & samtid i den grekiska och svenska musikaliska modernismen 

 Hjärtligt välkomna att fira Svenska Atheninstitutet 75-årsjubileum!
Athenvännerna, tillsammans med Grekisk Konstmusik i Sverige
bjuder in till en konsert med den grekiska pianisten Lorenda Ramou som framför musikaliska verk av: Nikos Skalkottas, Yannis Konstandinidis, Dimitris Dragatakis, Stathis Gyftakis,
Madeleine Isaksson och Georgia Spiropoulos.

Mer information