Årsmöte

Datum: 28 september, 2022
Tid: 17:00
Plats: Hörsalen, Medelhavsmuseet
Allmänt

Kära Athenvänner!
Föreningen Svenska Atheninstitutets vänner bjuder in sina medlemmar till årsmöte den 
28 september 2022 klockan 17.00.  
I år kan vi glädjas att mötet kommer kunna hållas på plats på Medelhavsmuseet!

Efter ordinarie årsmötesförhandlingar hålls föredrag av 
Vassilios Sabatakakis, Lunds universitet

”Dessa kloster äro belägna på en den täckaste ort i verlden och hafva den härligaste utsickt på de vackraste fält och
vingårdar i de djupa dalarne emellan bergen.” Intryck från Jacob Jonas Björnståhls grekiska resa 1779

Kvällen avslutas med en lättare måltid bestående av 
grekisk spenatpaj, vin och kaffe. 

Anmälan om deltagande i årsmötet behövs inte. 
Däremot krävs anmälan om deltagande i måltiden 
senast den 19 september till föreningens sekreterare 
Josefine Camitz 
på epost josefine.camitz@gmail.com.

Betalning för måltiden, 250 kr, bör vänligen ske senast den 21 september på föreningens plusgiro 60 23 60-0.

Kallelse

Varmt välkomna!