KAVALLAHUSET (Svenska huset i Kavala): en plats för möten och kreativt skapande

Datum: 8 november, 2022
Tid: 18:30
Plats: LBS matsal, Bredgatan 10 i Lund
Sydsvenska avdelningen

Athenvännernas sydsvenska avdelning välkomnar
Mats Lieberg och Eva Jensén som visar bilder och berättar om staden Kavala och dess omgivning med fokus på ”Svenska huset” och hur detta har kommit att bli en inspirerande plats för olika typer av kreativitet och skapande. 

Mats Lieberg är sociolog och professor i landskapsplanering vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp. Han har tidigare varit verksam som lärare och forskare vid Lunds universitet och universitetet i Linköping. 

Eva Jensén är utbildad pedagog och har arbetat som lärare och rektor. För närvarande är hon anställd som extern lärare på lärarutbildningen vid Malmö universitet. Efter sin lärarutbildning studerade Eva nygrekiska vid Lunds universitet och därefter i Grekland på universitet i Thessaloniki.

Eftersits med tilltugg.

Hjärtligt välkomna!