Årsmöte Sydsvenska Avdelningen

Datum: 7 februari, 2023
Tid: 18:30
Plats: LBS matsal, Bredgatan 10, längst in på gården.
Sydsvenska avdelningen

Athenvännernas sydsvenska avdelning bjuder in till sitt årsmöte den 7 februari kl. 18.30. Efter själva mötet kommer
Stella Macheridis, doktor i historisk osteologi vid Lunds universitet, att tala över ämnet
”Zooarkeologiska perspektiv på Asine”.

Eftersits med tilltugg.

Anmäl dig senast lördagen den 4 februari
(gärna tidigare) till medlemsservice@athenvannerna.se.

Plats: LBS matsal, Bredgatan 10, längst in på gården.

Varmt välkomna!