Humanist vid Medelhavet

Book Cover: Humanist vid Medelhavet

I 75 år har svenska Institutet i Rom varit en bas för svensk humanistisk forskning i Italien. Den här boken vill presentera denna verksamhet för alla, genom att lyfta fram en forskning som oftast är dold i specialtidskrifter eller lärda serier och som sällan uppmärksammas utanför specialisternas krets. En fyrtiotal forskare har bidragit till skriften - de representerar flera generationer och många discipliner. Ämnena spänner från italisk förhistoria och antikens och renässansens stora gestalter till Mussolinis sommarkolonier för barn. En del av boken ägnas åt själva Institutet. Carl Nylander, föreståndare 1979-1997, tecknar medryckande dess liv i stort och smått.

Boken (hårdband) är rikt illustrerad och omfattar 410 sidor.

Pris: 295 kr, inklusive frakt

Boken kan beställas från Athenvännerna
via mejl: medlemsservice@athenvannerna.se

Betalning sker till föreningens bankgirokonto 550-2372.