Från skam till skuld – kvinnoporträtt i det attiska dramat

Datum: 16 november, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Sal 302, 2 tr, Olof Wijksgatan 6, Gamla Hovrätten
Västsvenska avdelningen

Föreningen Svenska Atheninstitutes Vänner, Västsvenska avdelningen, i samarbete med Institutionen för
Historiska Studier vid Göteborgs Universitet bjuder in till ett föredrag.

Ingela Wiman talar om Från skam till skuld –
kvinnoporträtt i det attiska dramat

Föredragsavgift 50 kr.
Ingen föranmälan.
Föreningen bjuder på förfriskningar efter.