Institutets årsmöte

Datum: 18 november, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Medelhavsmuseet, Stockholm
Andra evenemang och föreläsningar

Stiftelsen Svenska institutet i Athen har härmed äran att inbjuda till sitt årsmöte i Stockholm, måndagen den 18 november, kl. 18:00-20:30 på
Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2. 

Svenska institutet i Athen verkar inom forskning, högre utbildning och kulturutbyte mellan Sverige och Grekland samt bedriver fältarkeologiska projekt på plats i
Grekland. Från och med i år kommer Atheninstitutet att hålla ett öppet årsmöte i Sverige och presentera
verksamhetens resultat i syfte att informera den svenska publiken. I år arrangeras årsmötet med påföljande
förfriskningar på Medelhavsmuseet, måndagen
18 november, kl. 18:00. 

Årsmötet kommer att bestå av två delar: 

  • • Institutets direktör Jenny Wallensten presenterar institutet och det gångna årets verksamhet 
  • • Kristian Göransson, tidigare direktör för Svenska institutet i Rom (nu lektor vid Göteborgs universitet samt forskare knuten till Atheninstitutet), föreläser om sitt forskningsprojekt om antikens Cyrenaika, en region i det moderna Libyen: Hellener, här passar det för er att bo…” Antikens greker i Cyrenaika. 

Anmälan sker till sia@medelhavsinstituten.se, senast den 11 november. 

Välkomna!

Stiftelsen Svenska institutet i Athen bedriver sedan 1946 avancerad forskning och undervisning samt främjar
kulturutbyte mellan Sverige och Grekland. Institutet är en
internationell vetenskaplig plattform där kärnverksamheten utgår från studier om det antika Grekland; verksamheten har dock under de senaste åren utvidgats till att inkludera alla discipliner där greklandsrelaterad forskning bedrivs, med både forn- och framtidsperspektiv. Vår inriktning gör att vi kan arbeta med de riktigt långa tidslinjerna: vid sidan av rent arkeologiska kurser har vi exempelvis skapat
program om antik och modern demokrati i ett jämförande perspektiv samt om regional interaktion mellan människa och miljö under 5000 år.