”Genom dig öppnades paradiset” Gudsmoderns trädgård i bysantinsk tradition  

Datum: 9 april, 2018
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Sal 16-0042, Engelska Parken, Uppsala Universitet
Övrigt

Klassiska Föreningen i Uppsala inbjuder till föreläsning med Professor Helena Bodin måndagen den 9 april 2018, kl. 18.30 (precis). 

I samband med Klassiska Föreningen i Uppsalas årsmöte föreläser Professor Helena Bodin, Stockholms universitet, över ämnet:
”Genom dig öppnades paradiset” Gudsmoderns trädgård i bysantinsk tradition  

Helena Bodin är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och lektor vid Newmaninstitutet, Uppsala, där hon ansvarar för området teologiska kulturstudier och ingår i redaktionen för tidskriften Signum. Hennes forskning berör främst relationen mellan den modern litteratur och den bysantinska, ortodoxt kristna traditionen.

Bland hennes publikationer finns Bruken av Bysans (2011), Ikon och ekfras (2013) och antologin Byzantine Gardens and Beyond (red. Bodin & Hedlund, 2013). 2016–2021 deltar hon i det RJ-finansierade forskningsprogrammet Världslitteraturer – kosmopolitisk och vernakulär dynamik (worldlit.se) med ett delprojekt om skildringar av Konstantinopel kring år 1900 och ägnar sig även åt frågor om litterär flerspråkighet och flerskriftlighet.

För den som är intresserad av trädgårdar och odlingar i Bysans erbjuder den ortodoxa kyrkans fromhets- och gudstjänstliv ett oväntat studiematerial. Där sammanförs Jungfru Maria, som firas som Gudsföderska och Gudsmoder, med just trädgården. I hymner och ikoner, i kyrkorummet och klostren – alldeles särskilt i munkrepubliken Athos – finns Gudsmoderns trädgård. Dessutom framställs Gudsmodern själv som en trädgård, genom ett rikt och komplext bildspråk. Samtidigt är det genom henne som den en gång tillslutna trädgården – Eden, Paradiset – på nytt blir tillgänglig för de troende. Föredraget illustreras av bildvisning. 

Efter föreläsningen erbjuds en enkel supé till självkostnadspris:
50kr för mat samt 20kr/glas vin. 

 Anmäl Ditt deltagande vid supén till ordförande Daniel Henningsson, via e-post
klassiska.foreningen.i.uppsala@gmail.com eller per telefon 073- 7823 62  senast den 6 april.

Som alltid i vår förening är alla intresserade hjärtligt välkomna!