Temadag

Datum: 24 mars, 2018
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Gamla Hovrätten, Olof Wijksgatan 6, 2tr, sal T302.
Västsvenska avdelningen

Athenvännernas västsvenska avdelning annordnar tillsammans med instutionen för historiska studier vid Göteborgs universitet en temadag om romerska statsmän och filosofer.

Mikael Johansson
föreläser om ämnet Att översätta Marcus Auerlius.
Karin Hult
föreläser om ämnet Theodoros Metochites vid tidens slut.

Föredragsavgift: 25kr, Studenter under 25 år, fritt inträde.
Ingen föranmälan.
Förfriskningar i pausen