Klassiska Föreningen i Uppsala inbjuder till föreläsning!

Datum: 25 mars, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Sal 0043, hus 16, Engelska Parken, Uppsala
Övrigt

Klassiska Föreningen  i Uppsala inbjuder till föreläsning måndagen den 25 mars 2019, kl. 18.30 (precis). 

Professor Christer Henriksén, Uppsala universitet, 
föreläser över ämnet Dirty Diana eller Homeros, Vergilius och Artemis förlorade heder 

Efter föreläsningen enkel supé till självkostnadspris. 

Anmäl Ditt deltagande vid supén till ordförande Daniel Henningsson, via e-post
klassiska.foreningen.i.uppsala@gmail.com eller per
telefon 073 782 30 62 senast den 22 mars. 

Som alltid i vår förening är alla intresserade
hjärtligt välkomna!