Sydsvenska avdelningens årsmöte och föredrag

Datum: 25 mars, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Sal A339, Språk- och Litteraturcentrum, Lunds Universitet.
Sydsvenska avdelningen

Athenvännernas sydsvenska avdelning bjuder in till årsmöte med föredrag.


”Jag går omkring, jag talar, jag tänker och ser i dagens klara ljus Akropolis och teatern” –
tankar kring en monolog av Menander 
Lars Rydbeck, docent i nytestamentlig filologi

Eftersits med tilltugg

Medlemmar: 50 kr
Icke-medlemmar: 70 kr      
Studenter under 25 år: gratis

Anmälan sker till medlemsservice@athenvannerna.se
senast den 22 mars.