Minnesdag för Hans Furuhagen

Datum: 19 mars, 2022
Tid: 12:30 - 16:30
Plats: Hörsalen, Historiska museet
Allmänt

Athenvännerna, tillsammans med vänföreningarna för instituten i Rom och Istanbul samt Medelhavsmuseets vänner bjuder in sina medlemmar till en eftermiddag till minne av Hans, ”Hatte”, Furuhagen, på Historiska museet i Stockholm den 19 mars.

I böcker och TV-program, på resor och i föreläsningar
förmedlade Hatte under många decennier sina
omfattande kunskaper om Medelhavskulturernas 
historia till en stor publik. Minnesdagen hyllar denna
folkbildande gärning genom att fortsätta i Hattes fotspår: Deltagarna bjuds på en rad föredrag inom
kulturområden som Hatte har genomströvat.

Program
12.30 Välkomstord
Suzanne Unge Sörling

12.45 Det antika arvet:
En resa i västra Turkiet
Lars Karlsson

13.15 Pizza i Pompeji och andra äventyr:
Hatte Furuhagen i arkeologernas Törnrosaslott
Arja Karivieri

13.45 Mellan medeltid och renässans:
En vandring genom Rom tillsammans med Heliga Birgitta och Francesco Petrarca
Anna Blennow

Kaffepaus

15.00 Filistéer, fenikier och fettförbränning:
Förbindelselänkar mellan antikens Grekland och
Hebreiska bibeln
Göran Eidevall

15.30 Att göra forntiden begriplig och mänsklig:
Om Hatte Furuhagens populärvetenskapliga författarskap
Allan Klynne

 Pris: 150 kr (inkl. kaffe) 
Anmälan: Senast 4 mars till sfii@medelhavsinstituten.se 

Efter platsbekräftelse sätts anmälningsavgiften in på bankgiro 5028-5733
Glöm inte att ange namn!