Sydsvenska avdelningens årsmöte med föredrag av Kristoffer Lignell

Datum: 10 maj, 2022
Tid: 18:30
Plats: LBS matsal, Bredgatan 10 (innergården), Lund
Sydsvenska avdelningen

Athenvännernas sydsvenska avdelning håller sitt årsmöte den 10 maj.

 Efter årsmötet kommer ikonmålaren Kristoffer Lignell att tala om ikontraditionen i ett föredrag med titeln 
Acheiropoeter – ej skapad av människohand.

Anmäl deltagande till
medlemsservice@athenvannerna.se.
Hjärtligt välkomna!