Svensk fältarkeologi – Berbati och Midea

Datum: 9 mars, 2022
Tid: 19:00 - 20:00
Plats: Zoom
Allmänt

I detta föredrag presenterar Professor Ann-Louise Schallin om
ämnet Svensk fältarkeologi – Berbati och Midea.

Mötet hålls via den digitala tjänsten Zoom, som kan
laddas ner här.

ANSLUT DIREKT