Svensk fältarkeologi – Chania

Datum: 30 mars, 2022
Tid: 19:00 - 20:00
Plats: Zoom
Allmänt

I detta föredrag presenterar Birgitta P. Hallager om
ämnet Svensk fältarkeologi – Chania.

Mötet hålls via den digitala tjänsten Zoom, som kan
laddas ner här.

ANSLUT DIREKT