Svensk fältarkeologi – Aphidna och Asea

Datum: 20 april, 2022
Tid: 19:00 - 20:00
Plats: Zoom
Allmänt

I detta föredrag presenterar Jeannette Forsén om
ämnet Svensk fältarkeologi – Aphidna och Asea.

Mötet hålls via den digitala tjänsten Zoom, som kan
laddas ner här.

ANSLUT DIREKT