Svensk fältarkeologi – Makrakomi

Datum: 11 maj, 2022
Tid: 19:00 - 20:00
Plats: Zoom
Allmänt

I detta föredrag presenterar Anton Bonnier om
ämnet Svensk fältarkeologi – Makrakomi.

Mötet hålls via den digitala tjänsten Zoom, som kan
laddas ner här.

ANSLUT DIREKT