Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänners Mundebostipendiater 2021

De fyra Mundebostipendiaterna samlades i november vid institutet i Athen.