Stipendium för forskningsstudier i Grekland

Athenvännerna lyser ut sitt stipendium för forskningsstudier i Grekland!

Mer information om ansökan finns i utlysningen eller här.