Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänners Mundebostipendiater har utsetts

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner har beslutat tilldela Julia DrakopoulosSusanna Carlsten och Óskar Bikkie Samson Gudmundsson dess så kallade Mundebostipendier för år 2023. Stipendierna kan sökas av forskare, författare, konstnärer och kulturarbetare knutna till Sverige eller svenska institutioner, och består av 25 000 kronor vardera. Stipendierna ska
användas till tvärvetenskapliga projekt med greklandsrelaterade temata inom ramen för
Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning.

Julia Drakopoulos är leg. psykolog och studerar nygrekiska. Hon arbetar på en bok som
introducerar den grekiske författaren, poeten och psykoanalytikern Andreas Embirikos och dennes författarskap.
Susanna Carlsten är föremålsantikvarie och skriver om den gotländska konstnärsvillan
”Muramaris”, med teoretiska utgångspunkter som rör sig kring värdeteori,
restaureringsideologi, historiebruk och materialitet. 
Óskar Bikkie Samson Gudmundson studerar dramatiskt skrivande och utforskar i sitt
examensprojekt begreppen exil, migration och nationell identitet i vår tid, med Euripides Medea som historisk huvudreferens.

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänners Mundebostipendier instiftades till minne av
föreningens tidigare ordförande Ingemar Mundebo och delas nu ut för andra gången.
Stipendierna möjliggör för de tre stipendiaterna att gemensamt skapa en bred tvärvetenskaplig forsknings- och verksamhetsmiljö genom att vistas samtidigt vid Svenska institutet i Athen
under minst en månad hösten 2023.

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänners forskningsstipendiat har utsetts

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner har beslutat tilldela Joacim Seger, doktorand i
Antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet föreningens forskningsstipendium för år 2023. Stipendiet, som kan sökas av masterstudenter eller doktorander, utgörs av 20 000 kronor och ska användas till vetenskapligt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning.

Joacim Segers forskningsprojekt behandlar så kallade sköldbyster (imago clipeata), en
porträttform vanlig under romersk och tidigkristen tid i såväl Rom som Grekland. Stipendiet ska användas till materialinsamling och analys av detta bildspråk på Delos och i Eleusis, Korinth och Athen. Bland annat undersöker Seger hur sköldbysterna har använts för att forma, förmedla och manipulera ett kollektivt och kulturellt minne i det offentliga och privata rummet i den
grekisk-romerska världen.

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner bildades 1976 för att stödja Svenska institutet i Athen och för att främja kontakterna mellan Grekland och Sverige. H.M. Konungen är
Föreningens Höge Beskyddare.

Kontakt: Lars Nordgren (lars.nordgren@su.se)

Möten: Tradition & samtid i den grekiska och svenska musikaliska modernismen 

 Hjärtligt välkomna att fira Svenska Atheninstitutet 75-årsjubileum!
Athenvännerna, tillsammans med Grekisk Konstmusik i Sverige
bjuder in till en konsert med den grekiska pianisten Lorenda Ramou som framför musikaliska verk av: Nikos Skalkottas, Yannis Konstandinidis, Dimitris Dragatakis, Stathis Gyftakis,
Madeleine Isaksson och Georgia Spiropoulos.

Mer information

Utlysta Stipendier

Föreningen Svenska Atheninstitutets vänner utlyser två stipendier.

Forskningsstipendium

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 20 000 kronor till masterstudenter och doktorander som i sina utbildningar ägnar sig åt vetenskapligt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning.

Sista ansökningsdag 1 maj

Utlysning

Mer information

Mundebostipendium

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed tre stipendier om vardera 25 000 kronor. Stipendierna, för minst en månads vistelse i Athen, kan sökas av forskare, författare, konstnärer och kulturarbetare i vid bemärkelse med anknytning till Sverige eller svenska
institutioner. De avser greklandsrelaterade temata med en bred tvärvetenskaplig målgrupp, med ämnesområden som spänner från antiken via Bysans och medeltiden till antikreception i senare perioder och Greklands moderna historia (från 1700-talet till i dag).

Sista ansökningsdag 1 maj

Utlysning

Mer information

Sagan om Asine: Hundra år av arkeologi – 

En bilderbok för barn i alla åldrar om den svenska utgrävningen i Asine av författaren
Erik Magntorn och illustratören Martine Castoriano.

Till sin hjälp har de bland annat haft fotografier och dagböcker som Eriks mormor och morfar, Holger och Dagny Arbman, efterlämnat. Bägge deltog på 1920-talet
under flera säsonger i utgrävningarna.

För att förbereda arbetet med boken gjorde Erik och Martine en gemensam resa till Asine förra året. De har tidigare gjort bilderboken En ballongfärd genom tiden. Skandinavien, Rom,
Grekland och Egypten tillsammans.

Boken ges ut på Lindskog förlag i samarbete med Svenska institutet i Athen och med
ekonomiskt stöd från Athenvännerna.

Boken kan beställas från Athenvännerna via mejl: medlemsservice@athenvannerna.se
Pris: 150 kr, inklusive frakt.
Betalning sker till föreningens bankgirokonto 550-2372.  

Begränsat antal!