Aktuellt, tips, nyheter

ORDFÖRANDEN KRONPRINSEN, KUNGEN SOM GRÄVDE: GUSTAF VI ADOLF OCH MEDELHAVSMUSEET

Den 21 februari presenterar Fredrick Whitling ett utsnitt av sin pågående forskning om tillkomsten av de svenska Medelhavsinstituten och Medelhavsmuseet.

Under sin långa tid som kronprins (1907–1950) var museimannen, kulturmecenaten och samlaren Gustaf Adolf verksam som ordförande i ett stort antal styrelser med arkeologisk och kulturhistorisk inriktning: kommittéer, expeditioner och forskningsinstitut. Vilka aktörer utgjorde de nätverk som möjliggjorde och organiserade ett utbrett kulturhistoriskt ursprungssökande? Vad motiverade det starka engagemang som ledde till etablerandet av forskningsinstitut utomlands och museiinstitutioner i Sverige? Genom en diskussion av Gustaf Adolfs offentliga samlande belyser föredraget den närliggande historiens direkta och faktiska påverkan på dagens kultursyn och kulturpolitiska förutsättningar.

I samarbete med Medelhavsmuseets vänner

Tid: 18.00-19.00, 21/2 2019
Plats: Hörsalen, Medelhavsmuseet Stockholm
Pris: 80kr

Mer information och biljettbokning

____________________________

 Medelhavsinstitutens dag – Svunna Städer 23/2

Föreningen Svenska Athenbulinstitutets vänner välkomnar sina medlemmar till ännu en Medelhavsinstitutens dag. En temadag om aktuella utgrävningar och arkeologiska projekt. Arrangerad av vänföreningarna till de svenska forskningsinstituten i Athen, Istanbul och Rom.

OBS! SVUNNA STÄDET ÄR FULLBOKAT

Mer information

Missa inte heller frukostseminariet KRIGSKRISER – KRIGSRISKER
Röda Korset i Grekland under andra världskriget
den 22 februari!

____________________________

Böcker till försäljning

Nu finns en ny sektion på hemsidan, Böcker. Här finns ett urval av böcker som går att köpa via Athenvännerna! Klicka gärna förbi via huvudmenyn ovan eller här!