Aktuellt, tips, nyheter

Sydsvenska avdelningen
Den 14/3 presenterar författaren Erik Magntorn och illustratören Martine Castoriano En ballongfärd genom tiden. Skandinavien, Rom, Grekland och Egypten. En ny bok om antiken för små och stora barn.

Västsvenska avdelningen
Föreningen Svenska Atheninstitutets vänner, västsvenska avdelningen, i samarbete med Institutionen för historiska studier vid Göteborgs Universitet inbjuder till följande temadagar: Svenska arkeologer i Grekland. 25/2 samt Den Svenska Cypernexpeditionen: Då och nu. 25/3.

Mer information om de olika föredragen och temadagarna samt eventuell anmälan återfinns här.

Nytt nummer av Hellenika ute nu! Nr 4 2016 (158)

hellenika-158_s1-15nov

Information och innehåll hittas här.

Nyutkommen bok i Vänföreningarnas skriftserie nr X

antik-til-klassicism-omslagAntik och klassicism – En resa i tid och rum

En antologi om Greklands mångfacetterade och betydelsefulla klassiska arv har nu utkommit i Vänföreningarnas skriftserie. Ett drygt tiotal författare behandlar olika perspektiv på Greklands förflutna, från antikens dagar till nyklassicismens tidevarv. Det berättas t ex hur 1700-talets arkeologiska upptäckter kom att bli nationalsymboler för den nya staten Grekland, hur den grekiska skulpturen påverkat vårt synsätt på kroppen, om det politiska livet på det antika torget Agora, hur möbeldesignen inspirerats av antiken och hur de olympiska spelen återuppstod i det sena 1800-talet. Detta och mycket mer behandlas i essäerna som är baserade på en resa genom Grekland av antikvetare och konstvetare vid Göteborgs universitet.

Boken (häftad) är redigerad av Henrik Boman och rikt illustrerad med färgbilder och omfattar 285 sidor. Pris: 225 kr inklusive frakt

Boken kan beställas från Athenvännerna via mejl: info@athenvannerna.se eller på telefon 0709 851787 (föreningens sekreterare).

Betalning sker till föreningens bankgirokonto 550-2372.

Nyutkommen bok: ”Svunna ögonblick-Svenska möten med Grekland”

Svunna-ogonblick

Läs mer

Beställ boken här

Utställning på Nordiska Museet:
Migrationens ansikte – 15 kvinnor med rötter i Grekland berättar

Migrationens ansikte
Vad skulle du ta med som minne om du skulle lämna ditt land, ditt ursprung, ditt sammanhang? Vilka berättelser kan materiella minnen förmedla i det nya livet till nästa generation?
Läs mer samt läs artikel om utställningen i Hellenika här

Läs mer om Kiki Dimoula och om diktsamlingen