Aktuellt, tips, nyheter

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 2018
Medlemmarna i Föreningen Svenska Atheninstitutets vänner kallas härmed till årsmöte
onsdagen den 19
september 2018 kl 16:30 på Medelhavsmuseet.
På grund av tekniska problem har kallelsen i år kommit lite sent och den som vill delta i den sedvanliga måltiden ombeds att anmäla sig på senast 12/9 kl 15.00
telefon 08-667 64 55 (telefonsvarare) eller
via e-post till jessikaeckert@yahoo.se
samt
sätta in 255 kr på föreningens plusgiro 60 23 60-0 eller bankgiro 550-2372.


Kommande föredrag och temadagar
Hösten bjuder på många spännande föredrag och evenemang, både från Athenvännerna och andra vänföreningar. Information och program återfinns till höger samt här.

Senaste numret av Hellenika (Nr 165) har nu kommit! Mer information

Böcker till försäljning

Nu finns en ny sektion på hemsidan, Böcker. Här finns ett urval av böcker som går att köpa via Athenvännerna! Klicka gärna förbi via huvudmenyn ovan eller här!