Aktuellt, tips, nyheter

Kallelse till årsmötet 2020

Medlemmarna i Föreningen Svenska Atheninstitutets vänner kallas härmed till årsmöte onsdagen den 16 september 2020 kl. 18.00.

Med anledning av den rådande pandemin (covid-19) och för att undvika smittspridning kommer årsmötet att hållas via den digitala mötestjänsten Zoom. Tjänsten är gratis som deltagare och programmet kan laddas ner via https://zoom.us/download. Eftersom årsmötet kommer att äga rum digitalt behövs ingen föranmälan.

Mötets ID-nummer är: 3591800361 och lösen är ”athen”.
Alternativt, använd länken: https://zoom.us/j/3591800361?pwd=bXVWOWRmMnkzZXoyb2lGUUgrUFdMQT09

Guide för att ansluta till mötet

____________________________
Årets tredje nummer av Hellenika (nr 173) har nu kommit!

____________________________

Athenvännernas årliga stipendium för forskningsstudier i Grekland är nu utlyst! Sista ansökningsdag är 20 april 2020! Mer information

____________________________

Böcker till försäljning

Nu finns en ny sektion på hemsidan, Böcker. Här finns ett urval av böcker som går att köpa via Athenvännerna! Klicka gärna förbi via huvudmenyn ovan eller här!