Aktuellt, tips, nyheter

Nu har årets andra nummer (168) av Hellenika kommit ut!

Mer information och innehåll

Videoinspelningen av Athenvännernas och Röda Korsets förmiddagsevenemang ”Krigskriser, krigsrisker. Röda Korset i Grekland under andra världskriget” finns tillgänglig på föreningens hemsida. Mer information och filmklipp

Stipendium för forskningsstudier i GreklandFöreningen Svenska Atheninstitutets Vänner har utlyst ett stipendium om 10 000 SEK till masterstudenter och doktorander för forskningsstudier i Grekland! Mer information om ansökan

 

____________________________

Böcker till försäljning

Nu finns en ny sektion på hemsidan, Böcker. Här finns ett urval av böcker som går att köpa via Athenvännerna! Klicka gärna förbi via huvudmenyn ovan eller här!