Etikettarkiv: Doktorander

Utlysning av årets forskningsstipendium 2024

Stipendiet vänder sig till studenter på masternivå och forskarstuderande som i sina utbildningar ägnar sig åt vetenskapligt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning.

Stipendiet är avsett att användas för resa till och uppehälle i Grekland under en tidsperiod om minst en månad, gärna längre.

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 20 000 kronor till masterstudenter och doktorander som i sina utbildningar ägnar sig åt vetenskapligt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning.

Stipendiet avser valfri tidsperiod inom ett år från utdelningsdatum. Stipendieperioden skall tillbringas i Grekland och efter avslutad forskningsvistelse förväntas mottagaren av stipendiet presentera sina resultat vid vänföreningens årsmöte samt i en artikel i vänföreningens medlemstidskrift Hellenika.

Ansökan ska innehålla en kort presentation av forskningsämnet och vad vistelsen i Grekland syftar till (max 2–3 sidor), intyg från handledare samt CV. Ansökan skall vara stipendieutskottet tillhanda senast den 23 april 2024.

Ansökan skickas elektroniskt som ett dokument i Word- eller PDF-format till Lars.Nordgren@su.se. Ansökan som inkommit efter föreskriven tid upptages ej till bedömning.