Kategoriarkiv: Stipendier

Utlysning av årets forskningsstipendium 2024

Stipendiet vänder sig till studenter på masternivå och forskarstuderande som i sina utbildningar ägnar sig åt vetenskapligt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning.

Stipendiet är avsett att användas för resa till och uppehälle i Grekland under en tidsperiod om minst en månad, gärna längre.

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 20 000 kronor till masterstudenter och doktorander som i sina utbildningar ägnar sig åt vetenskapligt studium av grekisk kultur inom ramen för Svenska institutets i Athen verksamhetsinriktning.

Stipendiet avser valfri tidsperiod inom ett år från utdelningsdatum. Stipendieperioden skall tillbringas i Grekland och efter avslutad forskningsvistelse förväntas mottagaren av stipendiet presentera sina resultat vid vänföreningens årsmöte samt i en artikel i vänföreningens medlemstidskrift Hellenika.

Ansökan ska innehålla en kort presentation av forskningsämnet och vad vistelsen i Grekland syftar till (max 2–3 sidor), intyg från handledare samt CV. Ansökan skall vara stipendieutskottet tillhanda senast den 23 april 2024.

Ansökan skickas elektroniskt som ett dokument i Word- eller PDF-format till Lars.Nordgren@su.se. Ansökan som inkommit efter föreskriven tid upptages ej till bedömning.

Utlysning av Athenvännernas studentstipendium för 2023

Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner utlyser härmed ett stipendium om 10 000 kronor.

Stipendiet erbjuder studenter på grundnivå och avancerad nivå i ämne med koppling till det antika eller moderna Grekland möjlighet att besöka Grekland i syfte att förkovra sig, samt bredda eller fördjupa sina studier. Stipendiet är i första hand avsett att användas för resa till och uppehälle i Grekland under en tidsperiod om minst en vecka, gärna längre.

I mån av plats kan bostad erbjudas vid Atheninstitutet. Stipendiet söks på svenska, och företräde ges till studenter vid svenska lärosäten.

Stipendiaten förutsätts vara betalande medlem i vänföreningen vid ansökningstillfället. Efter avslutad stipendieperiod emotser föreningen en redogörelse av densamma för eventuell publicering i medlemstidskriften Hellenika.

Ansökan skall innehålla en enkel projektbeskrivning av vad den sökande planerar att göra under vistelsen i Grekland, uppgifter om aktuella studier samt en kortfattad budget.

Ansökan skickas med e-post till lars.nordgren@su.se senast den 6 februari 2024. Ansökan som inkommer efter föreskriven tid upptas inte till bedömning.