Athenvännernas årsmöte!

Föreningen Svenska Atheninstitutets vänner bjuder in sina medlemmar till årsmöte den 15 september 2021 klockan 19.00. Med anledning av den fortsatt rådande pandemin (covid-19) och för att undvika smittspridning kommer årsmötet även i år att hållas digitalt via tjänsten Zoom.

Mer information och program

Varmt välkomna!