Arkiv

Vägar till Bysans

Datum: 12 november, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Pufendorfinstitutet, Sölvegatan 1 (f d Classicum), Lund

Välkomna till bokpresentation av Vägar till Bysans
(Norma förlag 2019), i serien Skrifter utgivna av
vänföreningarna till de svenska instituten i Athen, Istanbul och Rom. Redaktör Olof Heilo, biträdande direktör vid Svenska Forskningsinstitutet iIstanbul, kommer att presentera boken tillsammans med en av medförfattarna, Samuel Rubenson, professor vid Centrum för teologi och religionsvetenskap.

Evenemanget är gratis och arrangeras i samarbete med CTR och Romvännerna. Efter presentationen bjuds det på ett glas vin med tilltugg.

Klassiska Föreningen i Uppsala inbjuder till föreläsning!

Datum: 25 mars, 2019
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Sal 0043, hus 16, Engelska Parken, Uppsala

Klassiska Föreningen  i Uppsala inbjuder till föreläsning måndagen den 25 mars 2019, kl. 18.30 (precis). 

Professor Christer Henriksén, Uppsala universitet, 
föreläser över ämnet Dirty Diana eller Homeros, Vergilius och Artemis förlorade heder 

Efter föreläsningen enkel supé till självkostnadspris. 

Anmäl Ditt deltagande vid supén till ordförande Daniel Henningsson, via e-post
klassiska.foreningen.i.uppsala@gmail.com eller per
telefon 073 782 30 62 senast den 22 mars. 

Som alltid i vår förening är alla intresserade
hjärtligt välkomna!

Ett levande Parthenon

Datum: 14 maj, 2018
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Dramaten, lilla scenen.

Ett levande Parthenon

Svenska Parthenonkommittén, i samverkan med Dramaten och Greklands Ambassad, bjuder in till en kväll med Parthenontemplet i blickpunkten - och återförandet till Aten av dess skulpturer.

Templet, symbol för demokratins födelse, uppfördes för 2500 år sedan på Akropolis i Aten, till gudinnan Athenas ära.

Med deltagande av:
Eirik Stubø, teaterchef, Krister Kumlin, ambassadör och Christina von Arbin, arkitekt.

Jenny Wallensten, direktör, Svenska Atheninstitutet:
"Det levande Parthenin - kring ett interaktivt monument".

Katerina Roussou, mezzosopran; Johan Sandback, piano.

Namnet på Sapfos dotter - Författaren Jesper Svenbro
läser ur sin senaste diktsamling;
framförande på grekiska av Katerina Roussou.

Dramaten läser Sofokles: ur Kung Oidipus med
Reine Brynolfsson; ur Antigone med Stina Ekblad och Hannes Meidal.

Film om Parthenonfrisen och dess skulpturer.

Entré 100:-

”Genom dig öppnades paradiset” Gudsmoderns trädgård i bysantinsk tradition  

Datum: 9 april, 2018
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Sal 16-0042, Engelska Parken, Uppsala Universitet

Klassiska Föreningen i Uppsala inbjuder till föreläsning med Professor Helena Bodin måndagen den 9 april 2018, kl. 18.30 (precis). 

I samband med Klassiska Föreningen i Uppsalas årsmöte föreläser Professor Helena Bodin, Stockholms universitet, över ämnet:
”Genom dig öppnades paradiset” Gudsmoderns trädgård i bysantinsk tradition  

Helena Bodin är professor i litteraturvetenskap vid Stockholms universitet och lektor vid Newmaninstitutet, Uppsala, där hon ansvarar för området teologiska kulturstudier och ingår i redaktionen för tidskriften Signum. Hennes forskning berör främst relationen mellan den modern litteratur och den bysantinska, ortodoxt kristna traditionen.

Bland hennes publikationer finns Bruken av Bysans (2011), Ikon och ekfras (2013) och antologin Byzantine Gardens and Beyond (red. Bodin & Hedlund, 2013). 2016–2021 deltar hon i det RJ-finansierade forskningsprogrammet Världslitteraturer – kosmopolitisk och vernakulär dynamik (worldlit.se) med ett delprojekt om skildringar av Konstantinopel kring år 1900 och ägnar sig även åt frågor om litterär flerspråkighet och flerskriftlighet.

För den som är intresserad av trädgårdar och odlingar i Bysans erbjuder den ortodoxa kyrkans fromhets- och gudstjänstliv ett oväntat studiematerial. Där sammanförs Jungfru Maria, som firas som Gudsföderska och Gudsmoder, med just trädgården. I hymner och ikoner, i kyrkorummet och klostren – alldeles särskilt i munkrepubliken Athos – finns Gudsmoderns trädgård. Dessutom framställs Gudsmodern själv som en trädgård, genom ett rikt och komplext bildspråk. Samtidigt är det genom henne som den en gång tillslutna trädgården – Eden, Paradiset – på nytt blir tillgänglig för de troende. Föredraget illustreras av bildvisning. 

Efter föreläsningen erbjuds en enkel supé till självkostnadspris:
50kr för mat samt 20kr/glas vin. 

 Anmäl Ditt deltagande vid supén till ordförande Daniel Henningsson, via e-post
klassiska.foreningen.i.uppsala@gmail.com eller per telefon 073- 7823 62  senast den 6 april.

Som alltid i vår förening är alla intresserade hjärtligt välkomna! 

 

Grekisk konstmusikfestival den 17 mars på Musikaliska

Datum: 17 mars, 2018
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Musikaliska, Nybrokajen 11, Stockholm

Grekisk konstmusikfestival den 17 mars på Musikaliska

Den kosmopolitiska kulturskapande grekinnan står i centrum för den tredje upplagan av Grekisk Konstmusikfestival. Ur programmet:  

  • Tidlös poesi - instrumentalmusik och högläsning av Stina Ekblad ur Sapfos och Kiki Dimoulas poesi.
  • Outforskade labyrinter - Curious Chamber Players utforskar spännande klanger och outforskade rytmer komponerade av bland annat Lina Tonia, Panayiotis Kokoras och Theocharis Papatrechas.
  • Operagala till minne av Maria Callas – Blåssymfoniorkester och operasoliter spelar bland annat Puccini, Bellini, Rossini och Theodorakis.

Föreningen Svenska Istanbulinstitutets vänförening firar 30 år

Datum: 29 maj, 2018
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Historiska Museet, Stockholm

Föreningen Svenska Istanbulinstitutets Vänner fyller 30 år och inbjuderi samarbete med
Svenska Forskningsinstitutet i Istanbul samt med
generöst bidrag av Kungliga Vitterhetsakademien till en temadag om

IMPERIER - 
från hettiterna till osmanerna

D. Henningsson, Luwia Minor – några nedslag i hettitisk
utrikespolitik i västra Mindre Asien

A. Dahlén, Perserna i Mindre Asien – en allmän översikt från Kyros den store till Sasanidernas fall

A. Klynne, Antigonos den enögde, herren över Asien –
visionen om ett enat rike efter Alexanders död

R. Hedlund, ”Mänsklighetens lyckligaste tid” –
det romerska riket under adoptivkejsarna

T. Haugland Sørensen, Det glemte imperiet? Byzants i
vestens historieskrivning

D. Johannesson, Poeternas och filosofernas Konya – en seldjukisk historia

O. Heilo, Osmanska riket och den moderna imperiepolitiken

Antalet platser är begränsat! Anmälan görs till SFII:s
kansli (sfii@medelhavsinstituten.se eller 08-662 75 70)
senast den 20 maj.

Vid bekräftelse från kansliet sätts en anmälningsavgift om 100 kr in på bankgiro 5028-5733.

Ange namn!

Hellas i Haga

Datum: 24 februari, 2018
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, 10321 Stockholm

Den 24 februari anordnar medelhavsmuseets vänner, i samarbete med Svenska rominstitutets vänner en föreläsning om Gustav III:s hagaparken.

Anders Cullhed, professor emeritus i litteraturvetenskap och Vitterhetesakademins preses, berättar om den stora idén bakom Gustav III:s Hagaparken: att låta det klassiska Grekland återuppstå i Norden. Mordet på kungen 1792 satte stopp för de storslagna planerna, men vid sidan av det som faktiskt hann uppföras finns ännu, vid sidan av de skriftliga källorna, en mängd bildmaterial bevarat. Föreläsningen för en djupdykning i detta och i tanken på ett nordiskt Hellas.

Pris: 70kr
Anmälan och betalning via Medelhavsmuseets hemsida

Utgrävningarna av kejsartemplet i kroatiska Narona

Datum: 30 januari, 2018
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, 10321 Stockholm

Den 30 januari 2018 arrangerar Medelhavsmuseets vänner, i samarbete med Svenska Rominstitutets vänner, en föreläsning om Utgrävningarna av Kejsartemplet i Narona.

Föredragshållaren, professor Emilio, Marin, berättar om utgrävningarna av det romerska kejsartemplet i kroatiska Narona. Narona var en romersk stad i Neretva-dalen i nuvarande södra Kroatien som grundades efter de illyriska krigen (229-168 f.Kr.). Vid utgrävningarna har man bland annat hittat ett tempel innehållande sjutton kultstatyer av marmor föreställande kejsarfamiljen, bland annat kejsar Claudius samt Vespasianus och Livia.

Föreläsningen ges på engelska.

Fri entré
OBS: Antalet platser är begränsat. Bokning av biljett till föredraget via
Medelhavsmuseets hemsida

Mindre Asien under persisk tid

Datum: 3 mars, 2018
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, 10321 Stockholm

Det antika perserriket (c:a 550 - 330 f.v.t.) beskrivs ofta i antika grekiska texter som en totalitär regim styrd av en maktfullkomlig storkonung. Det persiska statsskicket utmålas därmed som en direkt kon - trast till de frihetsälskande grekernas demokrati. Men var det verkligen så enkelt? Temadagen Mindre Asien under persisk tid utforskar livet i en av de rikaste provinserna i det gamla Perserriket och försöker genom att studera de arkeologiska spåren från denna tid nyansera synen på persernas värld.

Föredragshållare

Doktorand Maşa Dizdar, Stockholms universitet
Docent Susanne Berndt, Stockholms universitet
Fil.dr. Jesper Blid, Stockholms universitet
Doktorand Jan Köster, Tyska arkeologiska institutet i Istanbul

Pris: 80 kr.
Anmälan och betalning via
Medelhavsmuseets hemsida.

 

Parthenon-skulpturerna – vad händer nu?

Datum: 10 maj, 2017
Tid: 00:00 - 00:00
Plats: Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, 10321 Stockholm

Den 10 maj håller Svenska Parthenonkommittén sitt årsmöte på Medelhavsmuseet i Stockholm. Vid mötet, som börjar klockan 17.00, hålls en öppen temadiskussion kring det tveklöst mest kända internationella kravet på återlämnande av kulturföremål.

Det gäller självklart Greklands krav på British Museum att återlämna de skulpturer, som Lord Elgin för drygt tvåhundra år sedan förde med sig till London från Parthenontemplet på Akropolis i Athen.

Det var legendariska skådespelaren, tillika Greklands kulturminister på 1990-talet, Melina Mercouri, som gav Parthenonrörelsen dess verkliga kraft. Krav, som idag understöds av en stark internationell opinion. Ett 15-tal nationella stödkommitteer har upprättats. Den Svenska Parthenonkommittén bildades år 2003 på initiativ av framlidne Sture Linnér. Se www.svenskaparthenon.se.

Program
17.00 Årsmötesförhandlingar.
17.20 Frågan om Parthenon: Framgångar och besvikelser, Kommitténs ordförande, Krister Kumlin, presenterar dagsläget.
17.30 ”Yearning for Aegean Light” en nyproducerad Schweizisk dokumentärfilm om Parthenonrörelsens ställning idag.
17.45 ”Arabim, Statyernas Själar”, världspremiär! Michael Meschke presenterar en filmatisk önskedröm på Parthenon- temat, producerad av studenter vid Athens Universitet
18.00 Vad händer nu? Hans Henrik Brummer inleder en diskussion kring Parthenonfrågans framtid.
19.15 Avslut. Mingel i matsalen.
19.45 Slut

OSA:9 maj, svenskaparthenon@gmail.com
Varmt välkomna!