Arkiv

Årsmöte

Datum: 29 september, 2023
Tid: 17:00
Plats: Medelhavsmuseet, Stockholm

Varmt välkomna till årsmöte i Föreningen Svenska Atheninstitutets Vänner!

Årsmötet inleds med de sedvanliga handlingarna

DAGORDNING
Val av ordförande att leda årsmötets förhandlingar
Val av sekreterare och två justeringsmän
Fråga om årsmötets behöriga utlysande
Anmälan av styrelsens verksamhetsberättelse för det förflutna räkenskapsåret
Anmälan av revisionsberättelsen
Fråga om fastställande av balansräkning för det förflutna räkenskapsåret
Fastställande av årsavgift för nästföljande år
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Val av föreningens ordförande
Val av styrelseledamöter
Val av revisor och revisorssuppleant
Eventuella ärenden som hänskjutits av styrelsen eller som medlem senast en vecka före årsmötet hos styrelsen skriftligen begärt att få behandlat på årsmötet (inget ärende hänskjutet eller anmält)
Årsmötets avslutande

Efter ordinarie årsmötesförhandlingar föreläser Yannick de Raaf, doktorand i antikens kultur och samhällsliv, Göteborgs universitet, och mottagare av föreningens forskningsstipendium för 2022, över ämnet
Labour and Monumentality in Early Mycenaean Greece

Sedan håller fil. dr. Frederick Whitling en presentation av sin senaste bok Kulturkungen Gustav VI Adolf från A till Ö (Stockholm 2023)

Anmälan om deltagande i årsmötet behövs inte.
Däremot krävs anmälan om deltagande i måltiden senast den 18 september.
Detta görs genom att 265 kronor betalas in till föreningens plusgiro 60 23 60-0.
Var noggrann med att ange namn.

Möten: Tradition & samtid i den grekiska och svenska musikaliska modernismen 

Datum: 10 juni, 2023
Tid: 15:00
Plats: Barockhallen, Historiska Museet, Narvavägen 13-17

Hjärtligt välkomna att fira
Svenska Atheninstitutet 75-årsjubileum! 
Athenvännerna, tillsammans med 
Grekisk Konstmusik i Sverige bjuder in till en konsert med den grekiska pianisten Lorenda Ramou som framför musikaliska verk av: Nikos Skalkottas,
Yannis Konstandinidis, Dimitris Dragatakis,
Stathis Gyftakis, Madeleine Isaksson och
Georgia Spiropoulos.

Biljettpris: 180 kr (Mingel ingår i priset.)
Anmälan och betalning görs på Athenvännernas
plusgirokonto 60 23 60-0 eller bankgiro 550-2372 (Ange ditt namn i meddelandefältet.)
Biljetter kan även köpas vid entrén innan konserten.
Betalning med Swish eller kontant.

Varmt välkomna!

Årsmöte

Datum: 28 september, 2022
Tid: 17:00
Plats: Hörsalen, Medelhavsmuseet

Kära Athenvänner!
Föreningen Svenska Atheninstitutets vänner bjuder in sina medlemmar till årsmöte den 
28 september 2022 klockan 17.00.  
I år kan vi glädjas att mötet kommer kunna hållas på plats på Medelhavsmuseet!

Efter ordinarie årsmötesförhandlingar hålls föredrag av 
Vassilios Sabatakakis, Lunds universitet

”Dessa kloster äro belägna på en den täckaste ort i verlden och hafva den härligaste utsickt på de vackraste fält och
vingårdar i de djupa dalarne emellan bergen.” Intryck från Jacob Jonas Björnståhls grekiska resa 1779

Kvällen avslutas med en lättare måltid bestående av 
grekisk spenatpaj, vin och kaffe. 

Anmälan om deltagande i årsmötet behövs inte. 
Däremot krävs anmälan om deltagande i måltiden 
senast den 19 september till föreningens sekreterare 
Josefine Camitz 
på epost josefine.camitz@gmail.com.

Betalning för måltiden, 250 kr, bör vänligen ske senast den 21 september på föreningens plusgiro 60 23 60-0.

Kallelse

Varmt välkomna!

Skandinavisk design i Grekland – om möbler och arkitektur

Datum: 25 maj, 2022
Tid: 19:00 - 20:00
Plats: Zoom

I detta föredrag presenterar Martin Olofsson, Maria Papafigou och Johan Annerhed om
ämnet Skandinavisk design i Grekland -
om möbler och arkitektur.

Myran Scandinavian Design drivs av Martin Olofsson i Grekland sedan 2004. Butiken är belägen i Kolonaki i
centrala Athen. Det grekiskt-svenska arkitektkontoret OOAK Architects med flerfaldigt internationellt
prisbelönta projekt drivs av Maria Papafiogu och
Johan Annerhed. 

Mötet hålls via den digitala tjänsten Zoom, som kan
laddas ner här.

ANSLUT DIREKT

Minnesdag för Hans Furuhagen

Datum: 19 mars, 2022
Tid: 12:30 - 16:30
Plats: Hörsalen, Historiska museet

Athenvännerna, tillsammans med vänföreningarna för instituten i Rom och Istanbul samt Medelhavsmuseets vänner bjuder in sina medlemmar till en eftermiddag till minne av Hans, ”Hatte”, Furuhagen, på Historiska museet i Stockholm den 19 mars.

I böcker och TV-program, på resor och i föreläsningar
förmedlade Hatte under många decennier sina
omfattande kunskaper om Medelhavskulturernas 
historia till en stor publik. Minnesdagen hyllar denna
folkbildande gärning genom att fortsätta i Hattes fotspår: Deltagarna bjuds på en rad föredrag inom
kulturområden som Hatte har genomströvat.

Program
12.30 Välkomstord
Suzanne Unge Sörling

12.45 Det antika arvet:
En resa i västra Turkiet
Lars Karlsson

13.15 Pizza i Pompeji och andra äventyr:
Hatte Furuhagen i arkeologernas Törnrosaslott
Arja Karivieri

13.45 Mellan medeltid och renässans:
En vandring genom Rom tillsammans med Heliga Birgitta och Francesco Petrarca
Anna Blennow

Kaffepaus

15.00 Filistéer, fenikier och fettförbränning:
Förbindelselänkar mellan antikens Grekland och
Hebreiska bibeln
Göran Eidevall

15.30 Att göra forntiden begriplig och mänsklig:
Om Hatte Furuhagens populärvetenskapliga författarskap
Allan Klynne

 Pris: 150 kr (inkl. kaffe) 
Anmälan: Senast 4 mars till sfii@medelhavsinstituten.se 

Efter platsbekräftelse sätts anmälningsavgiften in på bankgiro 5028-5733
Glöm inte att ange namn!