Arkiv

Årsmöte

Datum: 28 september, 2022
Tid: 17:00
Plats: Hörsalen, Medelhavsmuseet

Kära Athenvänner!
Föreningen Svenska Atheninstitutets vänner bjuder in sina medlemmar till årsmöte den 
28 september 2022 klockan 17.00.  
I år kan vi glädjas att mötet kommer kunna hållas på plats på Medelhavsmuseet!

Efter ordinarie årsmötesförhandlingar hålls föredrag av 
Vassilios Sabatakakis, Lunds universitet

”Dessa kloster äro belägna på en den täckaste ort i verlden och hafva den härligaste utsickt på de vackraste fält och
vingårdar i de djupa dalarne emellan bergen.” Intryck från Jacob Jonas Björnståhls grekiska resa 1779

Kvällen avslutas med en lättare måltid bestående av 
grekisk spenatpaj, vin och kaffe. 

Anmälan om deltagande i årsmötet behövs inte. 
Däremot krävs anmälan om deltagande i måltiden 
senast den 19 september till föreningens sekreterare 
Josefine Camitz 
på epost josefine.camitz@gmail.com.

Betalning för måltiden, 250 kr, bör vänligen ske senast den 21 september på föreningens plusgiro 60 23 60-0.

Kallelse

Varmt välkomna!

Skandinavisk design i Grekland – om möbler och arkitektur

Datum: 25 maj, 2022
Tid: 19:00 - 20:00
Plats: Zoom

I detta föredrag presenterar Martin Olofsson, Maria Papafigou och Johan Annerhed om
ämnet Skandinavisk design i Grekland -
om möbler och arkitektur.

Myran Scandinavian Design drivs av Martin Olofsson i Grekland sedan 2004. Butiken är belägen i Kolonaki i
centrala Athen. Det grekiskt-svenska arkitektkontoret OOAK Architects med flerfaldigt internationellt
prisbelönta projekt drivs av Maria Papafiogu och
Johan Annerhed. 

Mötet hålls via den digitala tjänsten Zoom, som kan
laddas ner här.

ANSLUT DIREKT

Minnesdag för Hans Furuhagen

Datum: 19 mars, 2022
Tid: 12:30 - 16:30
Plats: Hörsalen, Historiska museet

Athenvännerna, tillsammans med vänföreningarna för instituten i Rom och Istanbul samt Medelhavsmuseets vänner bjuder in sina medlemmar till en eftermiddag till minne av Hans, ”Hatte”, Furuhagen, på Historiska museet i Stockholm den 19 mars.

I böcker och TV-program, på resor och i föreläsningar
förmedlade Hatte under många decennier sina
omfattande kunskaper om Medelhavskulturernas 
historia till en stor publik. Minnesdagen hyllar denna
folkbildande gärning genom att fortsätta i Hattes fotspår: Deltagarna bjuds på en rad föredrag inom
kulturområden som Hatte har genomströvat.

Program
12.30 Välkomstord
Suzanne Unge Sörling

12.45 Det antika arvet:
En resa i västra Turkiet
Lars Karlsson

13.15 Pizza i Pompeji och andra äventyr:
Hatte Furuhagen i arkeologernas Törnrosaslott
Arja Karivieri

13.45 Mellan medeltid och renässans:
En vandring genom Rom tillsammans med Heliga Birgitta och Francesco Petrarca
Anna Blennow

Kaffepaus

15.00 Filistéer, fenikier och fettförbränning:
Förbindelselänkar mellan antikens Grekland och
Hebreiska bibeln
Göran Eidevall

15.30 Att göra forntiden begriplig och mänsklig:
Om Hatte Furuhagens populärvetenskapliga författarskap
Allan Klynne

 Pris: 150 kr (inkl. kaffe) 
Anmälan: Senast 4 mars till sfii@medelhavsinstituten.se 

Efter platsbekräftelse sätts anmälningsavgiften in på bankgiro 5028-5733
Glöm inte att ange namn!